Prístupné vyhľadanie televíznych programov s AD v RTVS

Spoločnosť RTVS prevádzkujúca televízie Jednotka a Dvojka upravila svoju webovú stránku www.rtvs.sk do prístupnejšej formy aj pre ľudí s postihnutím. Úprava bola realizovaná v časti televízny program. Na stránku boli doplnené možnosti filtrovania televízneho programu aj podľa doplňujúcich informácií uvádzaných pre jednotlivé vysielané tituly. Po novom máme možnosť zobraziť iba tituly obsahujúce audiokomentár či skryté titulky, ale aj iné parametre, napríklad vekovú vhodnosť. Voľby sú dostupné pomocou začiarkavacieho políčka pre každý atribút. Po označení políčka sa jeho vplyv ihneď prejaví na zobrazených tituloch. Táto možnosť filtrácie pribudla za polia s výberom titulov na dopoludnie, popoludnie a celý deň, ktoré boli na stránke dostupné doteraz. Týmto počinom sa stránky RTVS stali funkčnejšie a prístupnejšie aj pre používateľov so zrakovým postihnutím. Doteraz bolo nutné pri hľadaní titulov s audiokomentárom bojovať s množstvom informácií bez reálneho prínosu, alebo sa spoliehať na špecializovaný výber, ktorý uverejňuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na svojich stránkach.

Prebraté z blindrevue.sk