Rok 2020 s časopisom Dúha

Spestrite si celý rok, ako sa len dá. Informácie o činnosti ÚNSS, celoslovenských prehliadkach daností ľudí so zrakovým postihnutím, ako sú Dni Mateja Hrebendu či Braillovská olympiáda, o jednorazových regionálnych či lokálnych podujatiach a projektoch prezentujúcich talenty z našich radov. Skrátka, všetko, čo vás môže inšpirovať. Informácie o osvetových a propagačných aktivitách, ako sú fotografická súťaž Cesta svetla či program Zdravé oči už v škôlke. Skrátka, všetko, čo vás môže nakopnúť. Informácie o tom, čo sa deje na poli legislatívy – aj čo je nové a treba vedieť, aj čo je staré a treba si pripomenúť. Skrátka, všetko, čo vás môže poučiť. Nezatajíme ani medzinárodné abilympiády, aktivity v oblasti Hudby, prednesu poézie a prózy, vlastnej literárnej tvorby, kurzy najrôznejších ručných prác, pletenia košíkov, korálkovania, krúžky fotenia, maľovania, keramiky či pozvánky do kultúrnych inštitúcií na podujatia a expozície sprístupnené pre osoby so zdravotným, najmä zrakovým postihnutím. Skrátka, Dvojmesačník Únie o Hlavných Aktivitách s kultúrnou prílohou Dúhovka. V šiestich číslach vám ponúkneme bohatý obsah, sociálny i kultúrny, s možnosťou vyjadriť názory, skúsenosti a postrehy čitateľov.

Dúha do schránok

V distribúcii časopisu nedošlo oproti roku 2019 k žiadnym zmenám. Organizačné zložky ÚNSS (krajské strediská, krajské rady a základné organizácie) ho budú aj naďalej dostávať nezmeneným spôsobom. Členovia, klienti, priaznivci a čitatelia so zrakovým postihnutím, ktorí preferujú zväčšenú čiernotlač priamo do vlastnej poštovej schránky, majú možnosť objednať si ju len za cenu poštovného. V roku 2020 to bude 6,60 € za šesť čísiel. Dúha v Braillovom písme, rovnako ako elektronická verzia časopisu budú naďalej distribuované bezplatne.

Na to, aby ste sa do Dúhy mohli začítať včas, stačí jediné – objednať si ju. Objednávací formulár si môžete vyžiadať na príslušnom krajskom stredisku, alebo stiahnuť z odkazu nižšie. Vyplnený a podpísaný ho pošlite na adresu Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava.

Formulár na objednanie Dúhy s kultúrnou prílohou Dúhovka na rok 2020, formát rtf, 222kB